آب معدنی بلورسا برگرفته از چشمه‌سارهای دامنه البرز شرقی آب معدنی بلورسا

چرا آب معدنی بلورسا؟

با وجود دهها و صدها آب معدنی در سراسر کشور مفتخریم که آب معدنی بلورسا با نداشتن نیتریت (عامل بروز سرطان) به طور کاملاً طبیعی و بدون استفاده از فرآیندهای شیمیایی نیتریت زدایی که در کارخانجات آب آشامیدنی متداول است، پیشگام می‌باشد.
پایین بودن سختی آب به میزان قابل توجه و کم بودن بنیانهای بی کربنات و سولفات که از شاخص‌های چشمه‌سارهای شاهکوه و شاهوار است، از دیگر مشخصه‌های بارز آب معدنی بلورسا می‌باشد.
املاح معدنی در فصول مختلف سال ثابت بوده و بار میکروبی به دلیل برداشت مستقیم آب از چشمه و انتقال آن توسط لوله‌های مخصوص صنایع غذایی تا کارخانه صفر بوده و فاقد هرگونه مواد نگهدارنده می‌باشد.

بلورسا، برگرفته از چشمه‌سارهای قله شاهکوه و شاهوار
Bolursa License
_

مجوزها و اعتبارات بلورسا

_